Thanh tra tỉnh Nghệ An hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023 và Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023. Ngày 22/5/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 344/TTR-VP về việc tuyên truyền, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023, trong đó phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng đã treo trước trụ sở cơ quan băng rôn tuyên truyền về cuộc thi (treo trong thời gian diễn ra cuộc thi, từ ngày 22/5/2023 đến ngày 19/6/2023).

Anh-tin-bai

Băng rôn tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023

Hình ảnh kết quả một số bài thi của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Nghệ An:

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

./.

Nguyễn Ngọc Ánh – Phòng Nghiệp vụ 1

Thanh tra tỉnh Nghệ An