Nghệ An: Tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022

Bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động có trọng tâm, trọng điểm; loại bỏ trùng lắp đối tượng, nội dung thanh tra giữa các đơn vị, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Anh-tin-bai

 Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Thống

Chiều 16/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị có ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Chu Thế  Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh.

Báo cáo tổng kết năm của Thanh tra tỉnh Nghệ An cho thấy, năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; đồng thời hướng dẫn các tổ chức thanh tra Nhà nước xây dựng kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ; thực hiện rà soát, xử lý loại bỏ trùng lặp của các đơn vị.

Anh-tin-bai

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tô Hiền Đệ báo cáo công tác thanh tra, TCD, giải quyết KNTC và PCTN tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: XT

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 359 cuộc thanh tra hành chính, qua đó phát hiện sai phạm 88.588 triệu đồng và 2.233.178m2 đất; đến nay đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 57.425 triệu đồng (đạt 93,3%); kiến nghị xử lý hành chính 121 tổ chức và 544 cá nhân sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc.

Thực hiện 1.121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận 1.021 cuộc tại 5.194 tổ chức, cá nhân. Qua đó phát hiện số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.258 triệu đồng, ban hành 2.603 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12.861 triệu đồng.

Năm 2022, toàn ngành cũng đã thực hiện 95 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, KNTC và PCTN. Qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 70 tổ chức và 391 cá nhân có sai phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Chú trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, TCD, giải quyết KNTC, PCTN.

 Đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đã tiếp 5.720 lượt với 5.924 công dân đến KNTC và kiến nghị, phản ánh, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được 271/306 vụ việc, đạt 88,6%.

Tỉnh đã chú trọng thực hiện Kế hoạch 2100/2013 và Kế hoạch 263/2019 của Thanh tra Chính phủ về giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Anh-tin-bai

Ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tham luận về công tác thanh tra kinh tế - xã hội gắn với PCTN năm 2022. Ảnh: Xuân Thống

Công tác PCTN được UBND tỉnh và các cấp, các ngành luôn quan tâm triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và thường xuyên, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, phát hiện và xử lý được nhiều vụ việc tham nhũng qua công tác thanh tra, công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Anh-tin-bai

Thanh tra tỉnh Nghệ An nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: XT

Anh-tin-bai

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: XT 

Anh-tin-bai

Tặng giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho thanh tra cấp huyện và thanh tra các sở, ngành. Ảnh: XT

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá, năm 2022 toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giành nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào sự ổn định tình hình an ninh, chính trị, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Năm 2023, cần bám sát chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022; tiếp tục cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Hoạt động thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra Chính phủ và bối cảnh tình hình hiện nay, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/01/2014; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật PCTN; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng,...

Xuân Thống

Nguồn: thanhtra.com.vn (16/12/2022)