Công đoàn Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều ngày 24/02/2023, Công đoàn Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn cấp trên có đồng chí Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An, đồng chí Đào Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An và đồng chí Lê Ánh Hồng – Chuyên viên Công đoàn Viên chức Nghệ An, về phía cơ quan Thanh tra tỉnh có đồng chí Chu Thế Huyền – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan, đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Tô Hiền Đệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã được nghe 04 báo cáo, gồm: Báo cáo tình hình đoàn viên dự Đại hội được đồng chí Nguyễn Tùng Sơn – Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 trình bày; Báo cáo của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo công đoàn cấp trên được đồng chí Cao Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình bày. Bên cạnh đó là các tham luận sôi nổi của đại diện các Tổ công đoàn Phòng Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 2, Nghiệp vụ 3, Nghiệp vụ 5 và Văn phòng góp ý vào các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

Anh-tin-bai

Đ/c Cao Xuân Lâm trình bày các báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã được nghe đồng chí Chu Thế Huyền – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đại diện cho lãnh đạo cơ quan có một số ý kiến liên quan đến các báo cáo được trình bày tại Đại hội, trong đó đồng chí nhấn mạnh các hạn chế, khuyết điểm mà Công đoàn Thanh tra tỉnh trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 còn mắc phải, đồng thời phân tích rõ các nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, qua đó đề ra phương hướng để khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Công đoàn Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ mới vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan vững mạnh.

Anh-tin-bai

Đ/c Chu Thế Huyền – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An ghi nhận những kết quả Công đoàn Thanh tra tỉnh Nghệ An đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, những mặt chưa nổi bật trong hoạt động của Công đoàn Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Công Danh đã có những ý kiến chỉ đạo sát thực tế giúp định hướng nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội Công đoàn đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An khóa V nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả: BCH Công đoàn Thanh tra tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí: Nguyễn Tùng Sơn, Cao Xuân Lâm, Lê Thế An, Nguyễn Thị Quỳnh Nga và Nguyễn Thị Hà. Các đồng chí Phạm Hồng Sơn, Lê Anh Sơn, Nguyễn Tùng Sơn, và Nguyễn Thị Quỳnh Nga sẽ tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An khóa V nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Anh-tin-bai

Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng đã tặng quà chia tay cho đồng chí Lê Anh Sơn – Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 không tham gia BCH khóa mới.

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Anh Sơn – Chủ tịch Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhận quà chia tay tại Đại hội

Đại hội cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội, qua đó kêu gọi toàn thể cán bộ công chức cơ quan Thanh tra tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo ra sức phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ và Công đoàn Thanh tra tỉnh. Xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ, cơ quan vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Thư ký Đại hội thông qua  dự thảo Nghị quyết

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Anh-tin-bai

Đ/c Chu Thế Huyền – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh và đ/c Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan tặng hoa tại Đại hội

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Thị Hằng Nga – đại diện Tổ công đoàn Phòng Nghiệp vụ 1 trình bày tham luận tại Đại hội

Anh-tin-bai

Đ/c Phan Ngọc Quang – đại diện Tổ công đoàn Phòng Nghiệp vụ 2 trình bày tham luận tại Đại hội

Anh-tin-bai

Đ/c Ngô Quang Sơn  – đại diện Tổ công đoàn Phòng Nghiệp vụ 3 trình bày tham luận tại Đại hội

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Thị Hồng  – đại diện Tổ công đoàn Văn phòng trình bày tham luận tại Đại hội

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Anh Sơn  – Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 tặng hoa cho BCH Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023 – 2028

Anh-tin-bai

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Nguyễn Ngọc Ánh –Thanh tra tỉnh Nghệ An