Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ

Thực hiện hướng dẫn số 01-HD/BTG ngày 28/9/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ, sáng ngày 04/10/2022, cơ quan Thanh tra tỉnh đã tổ chức học tập bài báo của Bác.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt về những nội dung cơ bản về bài báo “Dân vận” của Bác Hồ.

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Thị Kim Oanh quán triệt bài báo “Dân vận” của Bác Hồ

Kết thúc Hội nghị, đ/c Phạm Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy cơ quan một lần nữa khẳng định lại tầm quan trọng của việc học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ và đề nghị các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 10 nhằm học tập, thảo luận kỹ hơn về bài báo.

Nguyễn Ngọc Ánh – Thanh tra tỉnh Nghệ An