Tổng số: 127
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/QĐ-TTCP 05/01/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021
Lượt xem: 43
Tải về 0
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 44
Tải về 0
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Lượt xem: 39
Tải về 0
03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
Lượt xem: 44
Tải về 0
399/QĐ-TTCP 20/07/2021 Quyết định ban hành "Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020"
Lượt xem: 37
Tải về 0
289/QĐ-TTCP 26/05/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020
Lượt xem: 41
Tải về 0
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 50
Tải về 1
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân
Lượt xem: 49
Tải về 1
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 38
Tải về 0
477/QĐ-TTCP 28/06/2019 ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018
Lượt xem: 106
Tải về 3
12345678910...