Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-TTCP
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm 02.QD.TTCP638058380156848680.PDF