Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 01/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 01/05/2021
Trích yếu nội dung Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm Thong-tu-01638058369923529639.PDF