Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Số ký hiệu văn bản 31/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/04/2019
Ngày hiệu lực 28/05/2019
Trích yếu nội dung Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Nghi-dinh-31-Luat-To-cao638058368278274876.pdf