Tổng số: 236
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/2014/TT-TTCP 14/08/2019 ​Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Lượt xem: 235
Tải về 0
477/QĐ-TTCP 28/06/2019 ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018
Lượt xem: 38
Tải về 1
477/QĐ-TTCP 28/06/2019 ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​
Lượt xem: 14
Tải về 0
477/QĐ-TTCP 28/06/2019 ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​
Lượt xem: 14
Tải về 0
25/2018/QH14 25/06/2018 ​Luật Tố cáo năm 2018
Lượt xem: 38
Tải về 0
25/2018/QH14 25/06/2018 ​Luật Tố cáo năm 2018
Lượt xem: 14
Tải về 0
25/2018/QH14 25/06/2018 ​Luật Tố cáo năm 2018
Lượt xem: 15
Tải về 0
48/QĐ-TTCP 06/02/2018 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017
Lượt xem: 39
Tải về 0
48/QĐ-TTCP 06/02/2018 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017
Lượt xem: 14
Tải về 0
48/QĐ-TTCP 06/02/2018 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017
Lượt xem: 14
Tải về 0
12345678910...