Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nghệ An: Đại hội điểm Chi bộ

Ngày 06/5/2022, Chi bộ Nghiệp vụ 3 (Đảng bộ Thanh tra tỉnh) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Chi bộ đại hội điểm của Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng ủy cấp trên có đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, về phía cơ quan có đồng chí Chu Thế Huyền – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đ/c Phạm Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Đại hội còn có sự có mặt của Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh và toàn thể 08 đảng viên của Chi bộ Nghiệp vụ 3.

 Chi bộ Nghiệp vụ 3 trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh, có 08 đảng viên, với nhiệm vụ được giao tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với 03 đơn vị cấp huyện: Thành phố Vinh, Quế Phong, Quỳ Châu và 08 đơn vị cấp sở.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu giải quyết 03 vụ việc khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý 26 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân do Chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết nhưng công dân chưa thống nhất tiếp khiếu, tiếp tố lên tỉnh. Thực hiện 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 6,4 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách 6,03 tỷ (đã thu 5,75 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,4%); kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 12 tổ chức, 26 cá nhân; kiến nghị sửa đổi nhiều chính sách không phù hợp, trái pháp luật.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2022. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã đánh giá cao sự chuẩn bị, nội dung đạt chất lượng, bảo đảm thời gian chương trình đề ra.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, khách quan, bảo đảm các quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ 3 đã thành công tốt đẹp và Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Phương Thuần – Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 tái cử làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Thế An – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Hồng Sơn tặng hoa cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ 3

nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc còn lại, trong đó nhấn mạnh các nội dung cần quan tâm kể từ khâu chuẩn bị, quá trình điều hành đại hội và các văn bản sau đại hội./.

Thanh tra tỉnh Nghệ An